Sözlükte "feodal" ne demek?

Sözlükte "derebeylikle ilgili" anlamı taşır. Feodalizm ya da Derebeylik, başta Ortaçağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir.

Feodal toplumun siyasi örgütlenişi, koruyan-korunan ilişkisine dayanan hiyerarşik bir örgütleniştir. Merkezi otorite zayıftır, yerellik görülür. Feodal ekonomi ise, kendi kendine yeterlik üzerine kuruludur.

Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından güçlü ulusal monarşilerin ortaya çıkmasına kadar olan sürede, Avrupa’da hakim olan örgütleniş biçimi feodal örgütleniştir. İlk Çağ’da Roma’dan yönetilen topraklarda Cermen istilaları ile Roma döneminin merkeziyetçi siyasi düzeni bozulmuş ve sayısız irili ufaklı feodal beylik ortaya çıkmıştır.

Ticaretin tekrar canlanması ile temelleri sarsılan feodalizmin son kalıntıları sanayi Devrimi ile tamamen yok olmuştur.

Cümle içinde kullanımı

Bütün istedikleri, amaçladıkları toplumun yarı feodal düzenini sürdürmekti.
- N. Cumalı

Feodal kelimesinin ingilizcesi

adj. feudal, of or pertaining to feudalism, of or pertaining to the political and social system of medieval Europe
adj. feudal, feudatory
Köken: Fransızca